Bảng giá
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ƯU ĐÃI TỐT NHẤT CHO PHÒNG KHÁM
VNĐ
FREE

3 tháng

Dùng thử
 • Đặt Lịch Hẹn, Quản Lý Lịch Hẹn
 • Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị.
 • Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 • Bác Sĩ Dặn Dò, Kế Hoạch Tái Khám.
 • Thống Kê, Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ
 • Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 • Thẻ Bảo Hành Điện Tử
VNĐ
6 triệu

1 năm

basic
 • Đặt Lịch Hẹn. Quản Lý Lịch Hẹn
 • Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 • Bác Sĩ Dặn Dò, Kế Hoạch Tái Khám.
 • Thống Kê, Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ
 • Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 • Thẻ Bảo Hành Điện Tử
VNĐ
12 triệu

1 năm

Full
Bao gồm toàn bộ các tính năng của gói Basic và nhận thêm gói hỗ trợ:

  • Được Giới Thiệu Khách Hàng Trên App: Trên Toàn Quốc
  • Được Giới Thiệu Khách Hàng Từ Các Ngân Hàng Đối Tác Của Milicos: Trên Toàn Quốc
  • Được Tài Trợ 50 – 100% Học Phí Tham Gia Các Khoá Học Marketing & Kinh Doanh Phòng Khám Nha Khoa Chuyên Nghiệp.

BẢNG GIÁ CHO CHUỖI PHÒNG KHÁM
VNĐ
Free

Gói dùng thử

Dùng thử
 • Đặt Lịch Hẹn. Quản Lý Lịch Hẹn
 • Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 • Bác Sĩ Dặn Dò, Kế Hoạch Tái Khám.
 • Thống Kê, Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ
 • Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 • Thẻ Bảo Hành Điện Tử
VNĐ
8 triệu

1 năm

Basic
 • Đặt Lịch Hẹn. Quản Lý Lịch Hẹn
 • Quản Lý Toàn Bộ Quá Trình Điều Trị. Kê Đơn Thuốc & Vật Tư.
 • Bác Sĩ Dặn Dò, Kế Hoạch Tái Khám.
 • Thống Kê, Quản Lý Dữ Liệu: Doanh Thu, Khách Hàng, Dịch Vụ
 • Quản Lý Hồ Sơ & Lịch Sử Điều Trị Của Bệnh Nhân (Bệnh Án Điện Tử).
 • Thẻ Bảo Hành Điện Tử
VNĐ
16 triệu

2 năm

Full
 • Bao gồm toàn bộ các tính năng của gói Basic và nhận thêm gói hỗ trợ:
   • Được Giới Thiệu Khách Hàng Trên App: Trên Toàn Quốc
   • Được Giới Thiệu Khách Hàng Từ Các Ngân Hàng Đối Tác Của Milicos: Trên Toàn Quốc
   • Được Tài Trợ 50 – 100% Học Phí Tham Gia Các Khoá Học Marketing & Kinh Doanh Phòng Khám Nha Khoa Chuyên Nghiệp.